Skolen følger fortsatt smitteverntiltak på gult nivå

Klikk for stort bilde  Skolene har smitteverntiltak etter trafikklys-modell, med grønt, gult og rødt nivå. I dag er fortsatt smitteverntiltakene på gult nivå. Dette kan fort endre seg og skolen vil da oppdatere sin informasjon. Ved gult nivå gjelder minimum 1 meter avstand utenfor klasserommene. 

Generelle smittevernråd som gjelder for skolen på gult nivå

  • Er du syk – bli hjemme
  • Hold avstand – minst en meter
  • Unngå håndhilsing og klemming
  • Ha god håndhygiene/hostehygiene
  • Elever med luftveissymptomer bør følge FHIs anbefalinger for testing. Det betyr at alle elever som har luftveissymptomer uten kjent årsak testes og holder seg hjemme til de har fått svar. Dersom testen er negativ, kan eleven komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon.   
  • Kommer du hjem fra reise fra et «rødt» land, eller et land som er blitt «rødt» i løpet av ditt opphold der? Da skal du i karantene i ti dager etter hjemkomst, i tråd med retningslinjene fra nasjonale myndigheter.
  • Vi oppfordrer de som kan om å gå eller sykle til og fra skolen. Følg reiserådene som gjelder for kollektivtrafikk og myndighetene. Følg anbefalinger vedrørende bruk av munnbind.

Videregående skoler følger Utdanningsdirektoratets veileder om smittervern på videregående skoler.

Smitteveileder fra utdanningsdirektoratet (Udir)

Ved et eventuelt utbrudd av covid-19 på en videregående skole, er det de lokale helsemyndigheter i den enkelte kommune som håndterer situasjonen. Dette gjelder blant annet ansvar knyttet til varsling, karantene og eventuell stenging.

Til toppen