Skolestart 17.august - justering av klokkeslett og sted for oppmøte

Velkommen til skolestart! For å tilpasse skolestart til gjeldene smittevern for Korona er klokkeslett og sted for oppmøte blitt justert. Viktig at alle følger det sted og tidspunkt de har fått for å unngå at for mange samles. I dette oppslaget er informasjon om klokkeslett og møtested. Elever får også sms om hvor og når de skal møte. Unngå nærkontakt (hold avstand), ha god håndhygiene og vær hjemme om du er syk. Her er tidspunkt for oppmøte: 

kl 09.00. Disse møter i ulike klasserom:  Vg3 Studiespesialisering, Vg3 Medier og kommunikasjon, Vg2 Studiespesialisering,  Avdeling Tilrettelagt opplæring.  Det blir sendt sms om hvilket klasserom.

kl 09.00. Disse møter i gymsal:  3.Påbygg, 4.Påbygg og Vg2 Helse og oppvekst 

Kl. 10:00 (Nytt tidspunkt). Disse møter i gymsal: Vg1 Studiespesialisering,

Kl. 11:00. Disse møter i gymsal: Vg1 HO, Vg1 TIP,  Vg1 EL

Kl 12.00 (Nytt tidspunkt) Disse møter i gymsal: Vg2 TIP og kjøretøy, Vg 2 EL

Justeringene på tid og sted over er gjort med tilpasninger tilknyttet smittevern for Korona. Den enkelte bes derfor holde seg oppdatert på informasjon som gis på skolens hjemmesider like før skolestart, både i forhold til oppmøte og smittevern. 

Gjeldene smittevern:

Pr 6.august er smittevern for skole er på gult nivå. Avslutningsvis i dette oppslaget finner du lenke til hele smitteveilederen, men her er et utdrag av det som gjelder på gult nivå:

Gult nivå

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse.

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas. Vask hender etter fysisk kontakt.

Organisering av kohorter:

 • Klassen regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom ulike kohorter for gjennomføring av vanlig undervisning
 • Ved bytte av klasserom, bør elevene vaske eller desinfisere hendene
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig.
 • For gjennomføring av språkfag, valgfag, og andre fag der elevene blandes, bør elevene grupperes i klasserommet ut fra kohorttilhørighet eller ha faste plasser i klasserommene der flere klasser blandes.
 • Grupper/kohorter kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
 • Kohorter som ikke samarbeider, kan oppholde seg i samme rom såfremt det kan være minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre tid.

Tetthet i grupper:

 • Elever bør ha faste pulter/arbeidsplasser.
 • Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Større samlinger bør unngås.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder det kan oppstå trengsel.

Friminutt:

 • Elever oppfordres til å holde avstand i friminutt.
 • Ha voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Elevene bør sitte på hver sin pult når de spiser.
 • Mat kan tilberedes på skolen i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder.
 • Mat bør serveres porsjonsvis.
 • Ved felles kantine, bør ulike kohorter sitte sammen.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.
 • Læringsmateriell og lignende bør ikke deles mellom kohorter før de er rengjort.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.
 • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte eller stå sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Spesielt for ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Holde avstand (minst en meter) til kolleger.
 • Der det er nødvendig med ulike faglærere, kan lærere ambulere på tvers av kohorter, mens kohortene har faste klasserom der det lar seg gjøre
 • Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.
 • Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole. Vikarer bør unngå å jobbe på ulike skoler samme dag.

Veileder om smittevern videregående skole

Til toppen