Trafikklysmodell gjelder - Randaberg vgs er på grønt nivå

Regjeringen har gjort innstramminger i smittevern. Under kan du lese om hvilke retningslinjer som nå gjelder på grønt nivå.

 

Tiltaksnivået skal minimum være på grønt nivå, men kommunene kan selv vurdere om de skal heve tiltaksnivået til gult eller rødt nivå. Det betyr at lokale myndigheter kan endre tiltaksnivå på kort varsel.

Dette gjelder på grønt nivå:

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres normalt etter følgende retningslinjer:

Grønt nivå
  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og normalt renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:

    Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
    Avstand mellom ansatte
    Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

 

Fullstendig oversikt over grønt nivå finner du her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/smitteforebyggende-tiltak/#nivainndeling-av-smitteverntiltak---trafikklysmodellen

Hva gjør du som nærkontakt? Hvordan skal du gjøre ved luftsveissymptomer? Hvordan registrere positiv hurtigtest? Informasjon finner du i lenken under:

https://www.randaberg.vgs.no/aktuelt/symptomer-narkontakter-og-hurtigtest-covid-19.112623.aspx

Til toppen