Utdanningsvalg høsten 2023

Velkommen til utdanningsvalg ved Randaberg videregående skole, se oversikt lenger nede i saken.

Dere får bli nærmere kjent med det valgte utdanningsprogrammet.

Randaberg videregående skole - Klikk for stort bilde

Velkommen til følgende skoler:

Mandag 25. september: Stavangerskolene

Mandag  23. oktober: Stavangerskolene

Mandag 6. november: Randabergskolene

Torsdag 9. november: Sola 

Målet vårt med faget utdanningsvalg er at dere skal få ”smake på” programområder og programfag slik at dere vet litt om innhold og struktur før dere skal søke videregående opplæring. Avdelingsledere og rådgivere vil bruke tid sammen med dere ved oppstart og avslutning, slik at dere vil ha mulighet til å stille spørsmål hvis dere lurer på noe. 

Randaberg videregående skole har disse utdanningsprogrammene: 

Studiespesialisering med programområdene:  

-    realfag  

-    språk, samfunnsfag og økonomi   

Elektrofag 

Helse- og oppvekstfag 

Teknologi- og industrifag

Skoledagen på utdanningsvalg er organisert som følger:  

Elevene møter i/ved kantinen.  

Kl. 09.00 - 09.20     Velkommen v/ rektor i store auditoriet

                                  Informasjon om utdanningsprogrammene på Randaberg vgs.                                                                v/ karriereveileder

Kl. 09.20 - 14.00     Velkommen inn på avdelingene

                                 Programfag undervisning

 

Vi håper at dere opplever opplegget nyttig og lærerikt. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med skolens karriereveileder.

Fanney.d.gudmundsdottir@skole.rogfk.no                      tlf. 905 34 689

Vanessa.s.hundsnes@skole.rogfk.no                                 tlf. 915 94 933