Utdanningsvalg uke 45 - elever fra Randaberg


Kjære elever ved skoler i Randaberg kommune.

Velkommen til Randaberg videregående skole 08.11 og 09.11.2021

I to dager får dere bli nærmere kjent med det valgte utdanningsprogrammet på Randaberg vgs.

Målet vårt med faget utdanningsvalg er at dere skal få ” smake på” programområder og programfag slik at dere vet litt om innhold og struktur før dere skal søke videregående opplæring. Avdelingsledere og rådgivere vil bruke tid sammen med dere ved oppstart og avslutning, slik at dere vil ha mulighet til å stille spørsmål hvis dere lurer på noe. 

Randaberg videregående skole har disse utdanningsprogrammene: 

 • Studiespesialisering med programområdene:  
  • realfag  
  • språk, samfunnsfag og økonomi   
 • Elektrofag 
 • Helse- og oppvekstfag 
 • Teknikk og industriell produksjon 
 • Tilrettelagt opplæring 

Skoledagen på utdanningsvalg er organisert som følger: 

Elevene møter i/ved kantinen. 

Mandag              

 • kl. 8.30 – 8.50           
  • Servering av havregrøt (kom og få en god frokost) 
 • Kl. 8.50 - 9.10           
  • Velkommen v/ rektor i store auditorie
  • Informasjon om utdanningsprogrammene på Randaberg Vgs. v/ karriereveiledere
 • kl. 9.10 - 14.00          
  • Velkommen inn på avdelingene.      
  • Programfag undervisning

Tirsdag                

 • kl. 8.30 – 8.50           
  • Servering av havregrøt (kom og få en god frokost) 
 • kl. 9.00 – 13.45         
  • Programfag undervisning 
 • kl.13.45 –14.00         
  • Evaluering i avdelingene

Vi håper at dere opplever opplegget nyttig og lærerikt. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med skolens karriereveiledere.

Fanney.d.gudmundsdottir@skole.rogfk.no    tlf. 90534689

Thomas.harry.hutton@skole.rogfk.no   tlf. 90586479 

Til toppen