Utdanningsvalg

Kjære elever fra Harestad, Grødem og Goa

Velkommen til Randaberg videregående skole!

Mandag den 07.11.2022 får dere bli nærmere kjent med det valgte utdanningsprogrammet på Randaberg vgs. 

Målet vårt med faget utdanningsvalg er at dere skal få ”smake på” programområder og programfag slik at dere vet litt om innhold og struktur før dere skal søke videregående opplæring. Avdelingsledere og rådgivere vil bruke tid sammen med dere ved oppstart og avslutning, slik at dere vil ha mulighet til å stille spørsmål hvis dere lurer på noe. 

Randaberg videregående skole har disse utdanningsprogrammene: 

- Studiespesialisering (realfag og språk, samfunn og økonomi)

- Elektro og datateknologi

- Helse- og oppvekstfag 

- Teknologi- og industrifag

- Tilrettelagt opplæring 

 

Skoledagen på utdanningsvalg er organisert som følger:  

Elevene møter i/ved kantinen på mandag:

kl. 09.00 - 09.20    Velkommen v/rektor i store auditoriet

                                Informasjon om utdanningsprogrammene på Randaberg vgs

                                v/ karriereveileder 

kl. 09.20 - 14.00    Velkommen inn på avdelingene

                               Program undervisning

                               Dagen avsluttes med en evaluering

Til toppen