Vanlig skole fra og med onsdag 30. september.

Undervisning og fysisk tilstedeværelse på skolene skal prioriteres fra og med onsdag 30.september.

Streiken i kollektivtrafikken ble fra lørdag 26. september trappet opp og satt kollektivtransporten i Rogaland ut av spill. Mange har hatt digital undervisning ved videregående skoler mandag 28. september og tirsdag 29.september. Det har vært unntak av dette for elever som har verkstedundervisning, men fra onsdag av er det fysisk oppmøte på skolen som er gjeldene. 

Det blir vanlig undervisning ved de fylkeskommunale videregående skolene fra onsdag 30.september. 

Alle elever oppfordres til å gå, sykle eller finne andre alternative transportmåter. Foresatte oppfordres til å være behjelpelige med transport så langt det lar seg gjøre. Elever som likevel ikke klarer å komme seg til skolen, har selv ansvar for å følge opp skolearbeidet i tråd med de arbeidsplaner som faglærer har lagt ut. Elever som er forhindret til å komme på skolen av ulike grunner må melde fra til sin lærer. I informasjonen under ligger også retningslinjer på føring av fravær. Elever under 18 år må legge fram bekreftelse fra foresatte, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. 

Mer informasjon 

Til toppen