Velkommen til foreldremøter


 

Randaberg videregående skole inviterer foreldre/ foresatte til foreldremøte.

Møterammen for møtet er ca. 1.5 time.

Innholdet vil variere fra avdeling til avdeling, men det vil bli gitt informasjon om skolen og utdanningsprogrammet, forventninger, regler om fravær, sosialt pedagogisk arbeid, yrkesveiledning, læreplasser, pc-bruk og læringsarbeid samt hvilke Vg2 kurs elevene kan velge m.m.

Skolen ser det som viktig med hjem/skole kontakt og ser frem til å treffe dere.

Foreldremøter for høsten blir avholdt slik:

Mandag 12.09.22: Elektro Vg1 og Vg2 kl. 17:30

Mandag 12.09.22: Teknologi og industrifag Vg1 og Vg2 kl. 18:30 

Tirsdag 13.09.22: Helse og oppvekstfag Vg1 kl. 18:00 og Vg2 kl. 18:30

Onsdag 14.09.22: Studiespesialiserende Vg1 og Vg2 kl. 18:00.

Til toppen