Vis hensyn i trafikken rundt skolen

Skolen er bekymret for trafikksikkerheten når flere elever blir kjørt helt inn til skoledøren. Skolen oppfordrer alle elever som har anledning til å sykle eller å gå til skolen. Dersom elever blir kjørt av foresatte, så ikke kjør inn i skolens område. Vennligst finn et egnet sted et stykke bort fra skolen, som ikke skaper kø eller trafikkfarlige situasjoner.

Mørkt høstvær gir mindre oversikt og bidrar til økt biltrafikk. Vennligst vis hensyn ved følgende:

  • Har du mulighet for å gå eller sykle til skolen?
  • Vær synlig i trafikken - bruk refleks
  • Elever som tar buss bes om å benytte gangfeltet over veien.
  • For elever som blir kjørt av foresatte: Be om å bli satt av på trygt sted som ikke skaper kø og trafikkfarlige situasjoner for buss og andre trafikanter. Gå til skolen den siste delen også når det regner.
  • Elever og ansatte som parkerer i området - følg parkeringsanvisninger i området og ta hensyn til naboer.  Både utrykningskjøretøy og renovasjon skal komme frem på veiene.

Takk for at du bryr deg om fellesskapet og viser hensyn. 

Til toppen