Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen søker du skolen om dette. Du søker i VIS under Elev og Mine søknader. Husk å legge ved dokumentasjon.

Husk å søke så tidlig som mulig i skoleåret og senest 1. mai.

Særskilt tilrettelegging kan f.eks. være utvidet tid og opplest oppgavetekst.