Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen søker du skolen om dette. Lever skriftlig søknad med sakkyndig uttalelse så tidlig som mulig iløpet av skoleåret og senest 1. mai.

Særskilt tilrettelegging kan f.eks. være utvidet tid og opplest oppgavetekst.

Søknadsskjema

Til toppen