Eksamen

Som elev meldes du automatisk opp til eksamen.

Ønsker du å melde deg opp som privatist gjøres dette på privatistweb.no

Under følger informasjon om både skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen.

Til toppen