Viktig for deg å vite om eksamen

Du finner mer om eksamen som er nyttig for deg å vite mer om.  

  • Eksamensreglement
  • Bruk av PC på eksamen
  • Hjelpemidler på eksamen
  • Eksamen med åpent internett i sju utvalgte fag
  • Har du behov for ny eksamen?
  • Eksamensdatoer
  • Har du behov for tilrettelegging på eksamen?
  • Gjennomføring og vurdering av eksamen for elever

(Du kommer til en felles side for hele fylket)
Les om eksamen for deg som elev på videregående