Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et skolemiljøutvalg hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representert.

Skolemiljøutvalget skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.