Kontaktlærer

Kontaktlærer har ansvar for en gruppe elever, og er bindeleddet mellom skole og hjem. Kontaktlærer har et særskilt ansvar for å lede arbeidet med å utvikle godt læringsmiljø i sin klasse, og følger opp praktiske og administrative gjøremål.

​Kontaktlærere skoleåret 2022/2023

Kontaktlærere skoleåret 2022/2023
Klasse Lærer
Studiespesialisering og påbygg:
1STA Rebekka Brockmann - Inger Anne Harbo
1STB Elisabeth Kindlihagen - Pål Olafsen
1STC Ingunn Thengs Kristensen - Randi Godtfredsen Meidell
1STD Dag Øverland - Amalie Lunde
2STA Gisle Larsen
2STB Silje Kolås Motland - Roger Hereide
2STC Bjørn Erik Orstad - Anne Stendahl Bonham
3STA Linda Helen Imsland
3STB Siri Soo Ra Lindstrøm
3STC Ingrid Høy
3STD Runa Bore - Kristina Svindland
3PÅA Stig Ellingsen - Else Kristin Svendsen
3PÅB Kristin Bjelland
4PÅA Morten Stegarud
Helse- og oppvekstfag:
1HOA Arnfridur Mortensen
1HOB Marte Hovland
1HOC Solfrid Vestly Bru
1HOD Anette Sola
1HOE Christin Sørum
2HSBA Liv Rikke Wiersholm Færaas
2HSBB Solveig Alette Skeie
2HSHA Elisabeth M. Fallentin
2HSHB Anne Gro Torgersen Solli
Elektro og datateknologi:
1EFA Tor Solheim
1EFB Alf Inge Johannessen
1EFC Vegard Eide
1EFD Arild Mæland
2EFA Sveinung Haraldseid
2EFB Asle Staurland
Teknologi- og industrifag:
1TPA Mats Bram Anthonie Zweedijk
1TPB Dagfinn Skeie
1TPC Svein Andersen
1TPD Jostein Horneland
1TPE Terje Strøm
2TPA Jan Helge Schultheiss
2TPB Atle Kristensen
2KTA Frode Wathne
2KTB Egil Selås
Tilpasset opplæring:
1TTP Geir Phil
ATB1 Tom Ole Homme
ATB2 Ranveig Gundersen
ATB3 Anne Lande Henriksen
Nettskolen:
NBO Gjert Meling

Finn ansatt

Til toppen