Kontaktlærer

Kontaktlærer har ansvar for en gruppe elever, og er bindeleddet mellom skole og hjem. Kontaktlærer har et særskilt ansvar for å lede arbeidet med å utvikle godt læringsmiljø i sin klasse, og følger opp praktiske og administrative gjøremål.

​Kontaktlærere skoleåret 2023/2024

Kontaktlærere skoleåret 2023/2024
Klasse Lærer
Studiespesialisering og påbygg:
1STA Karen Johannessen - Randi Godtfredsen Meidell
1STB Elisabeth Kindlihagen - Pål Olafsen
2STA Ingrid Høy
2STB Siri Hjorteland Jakobsen - Kristin Stapnes Vatne
2STC Linda Helen Imsland
2STD Siri Soo Ra Lindstrøm
3STA Gisle Larsen - Runa Bore
3STB Silje Kolås Motland - Inger Anne Harbo
3STC Anne Stendahl Bonham - Bjørn Eirik Orstad
3PÅA Stig Ellingsen - Else Kristin Svendsen
3PÅB Kristin Bjelland
4PÅA Morten Stegarud
Helse- og oppvekstfag:
1HOA Arnfridur Mortensen
1HOB Solveig Alette Skeie
1HOC Christin Sørum
1HOD Yvonne Renee Mortensen
2HSBA Liv Rikke Wiersholm Færaas
2HSHA Randi Thorsen Tou
2HSHB Solfrid Vestly Bru
Elektro og datateknologi:
1EFA Tor Solheim
1EFB Tor Inge Sakseid
1EFC Vegard Eide
2EFA Arild Mæland
2EFB Asle Staurland
2EFC Sveinung Haraldseid
Teknologi- og industrifag:
1TIFA Kåre Hidle
1TIFB Dagfinn Skeie
1TIFC Svein Andersen
1TIFD Jostein Horneland
1TIFE Terje Strøm
1TIFF Even Kloster
2INTA Jan Helge Schultheiss
2INTB Atle Kristensen
2INTC Robert Soggemoen
2INTD Gaute Furre
2KTA Frode Wathne
2KTB Egil Selås
Tilpasset opplæring:
1TIFG Kjetil Nilsen
ATB1 Tom Ole Homme
ATB2 Ranveig Gundersen
ATB3 Anne Lande Henriksen
ATB4 Trude Oftebro
Nettskolen:
NBO Gjert Meling

Finn ansatt