Kontaktlærer

Kontaktlærer har ansvar for en gruppe elever, og er bindeleddet mellom skole og hjem. Kontaktlærer har et særskilt ansvar for å lede arbeidet med å utvikle godt læringsmiljø i sin klasse, og følger opp praktiske og administrative gjøremål.

​Kontaktlærere skoleåret 2020/2021

Finn ansatt

Kontaktlærere skoleåret 2020/21
Klasse Lærer
Studiespesialisering og påbygg:
1STA Rebekka Brockmann - Elisabeth Kindlihagen
1STB Dag Øverland - Pål Olafsen
1STC Ingunn Thengs Kristensen - Randi Godtfredsen Meidell
2STA Linda Helen Imsland
2STB Siri Soo Ra Lindstrøm
2STC Ingrid Høy
2STD Runa Bore
3STA Gisle Larsen
3STB Kristin Bjelland
3STC Silje Kolås Motland
3STD Stine Bjørk Storhaug
3PÅA Stig Ellingsen
3PÅB Ingrid Doublet
4PÅA Morten Stegarud
Helse- og oppvekstfag:
1HOA Elisabeth Frafjord Nessa
1HOB Arnfridur Mortensen
1HOC Yvonne Renee Mortensen
1HOD Solfrid Vestly Bru
1HOE Milrid Nesvik
1HOF Solveig Alette Skeie
2HSBA Liv Rikke Wiersholm Færaas
2HSBB Bjørn-Arild Fuglesten
2HSHA Elisabeth M. Fallentin
2HSHB Anne Gro Torgersen Solli
Elektro og datateknologi:
1EFA Tor Solheim
1EFB Alf Inge Johannessen
2EFA Arild Mæland
2EFB Asle Staurland
2EFC Sveinung Haraldseid
Teknologi- og industrifag:
1TPA Rune Frestad
1TPB Dagfinn Skeie
1TPC Harald Hovstad
1TPD Jostein Horneland
1TPE Terje Strøm
2TPA Jan Helge Schultheiss
2TPB Atle Kristensen
2KTA Frode Wathne
2KTB Egil Selås
Tilpasset opplæring:
1TTP Geir Phil
ATB1 Tom Ole Homme
ATB2 Ranveig Gundersen
ATB3 Anne Lande Henriksen
Nettskolen:
NBO Gjert Meling

Til toppen