Kontaktlærer

Kontaktlærer har ansvar for en gruppe elever, og er bindeleddet mellom skole og hjem. Kontaktlærer har et særskilt ansvar for å lede arbeidet med å utvikle godt læringsmiljø i sin klasse, og følger opp praktiske og administrative gjøremål.

​Kontaktlærere skoleåret 2020/2021

Finn ansatt

Kontaktlærere skoleåret 2020/21
Klasse Lærer
Studiespesialisering:
1STA Rebekka Brockmann - Inger Anne Harbo
1STB Randi Meidell – Amalie A. Boye
1STC Roger Hereide og Ingrid Høy
1STD Elisabeth Kindlihagen og Pål Olafsen
2STA Tommas Grøtterød
2STB Kristin Bjelland
2STC Silje Motland
2STD Stine B. Storhaug
3STA Siri Lindstrøm
3STB Runa Bore
3STC Unni W. Gripsrud - Magnus Kjeka
3PÅA Stig Ellingsen
3PÅB Ingrid Doublet
3PÅC Morten Stegarud
3PÅD Linda Imsland
4PÅA Anne Bonham - Else Mauritzen
Medier og kommunikasjon:
3MEA Dag Øverland
Helse- og oppvekstfag:
1HOA Marianne Gjedrem Doublet
1HOB Arnfrid Mortensen
1HOC Yvonne Mortensen
1HOD Solfrid Vestly Bru
1HOE Milrid Nesvik
1HOF Solveig Alette Skeie
2HSBA Liv Rikke F. Wiersholm
2HSBB Bjørn Arild Fuglesten
2HSHA Elisabeth Fallentin
2HSHB Anne Gro Torgersen Solli
Elektrofag:
1EFA Tor Solheim
1EFB Alf Inge Johannessen
2EFA Kjell Ove Kjørmo
2EFB Asle Staurland
2EFC Sveinung Haraldseid
Teknikk og industriell produksjon:
1TPA Rune Frestad
1TPB Dagfinn Skeie
1TPC Harald Hovstad
1TPD Dan Børge Larsen
1TPE Terje Strøm
2TPA Jan Helge Schultheiss
2TPB Atle Kristensen
2KTA Frode Wathne
2KTB Egil Selås
Tilpasset opplæring:
1TTP Geir Phil
ATB1 Tom Ole Homme
ATB2 Ranveig Gundersen
ATB3 Anne lande Henriksen
ATB4 Cate Isachsen
Nettskolen:
NBO Gjert Meling

Til toppen