Miljøteam

Randaberg videregående skole har tre medarbeidere som er skolens miljøteam – som er en del av avdeling for elevtjenester. Teamet består av både miljøveiledere og miljøarbeider.

Du vil finne disse ute i skolens felles områder – og ikke minst på «miljøkontoret» (1207) Glassbur i midten av bygget. Hit kan du komme når du vil, for en prat eller kanskje delta på en aktivitet sammen med andre.

Du vil ofte se miljøteamet i blått med «Kan eg hjelpa deg me någe» på ryggen!

Hva gjør miljøteamet?

Miljøteamet jobber for et godt skolemiljø og for at den enkelte elev skal trives på skolen. De er synlige i skolemiljøet og lett tilgjengelig for alle på skolen. De samarbeider med andre ressurspersoner i skolens elevtjeneste – så som rådgivere, helsesykepleiere og PP-tjenesten.

For å få til et godt skolemiljø og en trygg og god skolehverdag, er teamet avhengig av et samarbeid med lærere og ikke minst elevene. Teamet jobber også forebyggende mot mobbing, utfordringer knyttet til rus og annen uønsket atferd. I hverdagen vil du også kunne se og om du har lyst - ta del i ulike sosiale aktiviteter som miljøteamet organiserer.

Representant for miljøteamet jobber også aktivt sammen og inn mot skolens elevrådstyret.

Tre personer i Miljøteamet jobber også konkret med og rundt det rusforebyggende arbeidet – og er en del av skolens rusteam.

Hva kan miljøteamet hjelpe deg med – eller hva kan du snakke med de om?

Av og til kan det være godt å snakke med noen om det som ikke er helt greit, og som kan påvirke hverdag og opplæring. Den enkelte i miljøteamet er da trygge voksne som du enkelt kan nå og gjøre avtale med – uansett hva du har behov for hjelp til. Eksempel på dette kan være:

  • Generelle samtaler
  • Konfliktmegling og mobbeproblematikk
  • Behov for hjelp utover det vi kan gi på skolen, vil det gis råd om hvem du kan oppsøke eller bli henvist til.
  • Sosiale aktiviteter
  • Forebyggende arbeid knyttet til bruk av rusmidler og kriminalitet
  • Legge til rette for et godt skolemiljø
  • Veiledning individuelt og i grupper
  • Andre områder

Hvordan kan du nå miljøteamet?

Miljøteamet er tilgjengelig mandag – fredag i tiden 07.45 til 15.15, gjennom hele skoleåret. Det er mange måter å nå miljøteamet på. Du kan komme innom miljøkontoret, ta kontakt når du ser de i felles områdene. «Miljøkontoret» (1207) Glassbur i midten av bygget.

NB! Ikke send sensitive personopplysninger på sms eller e-post.