Rådgivere

Skolen har to sosialpedagogiske rådgivere og to karriereveiledere, som sammen med alle ansatte på Randaberg videregående skole arbeider ut fra visjonen «Et valg for fremtiden". Nedenfor kan du lese mer om hvordan disse jobber, hvem de er og når de kan treffes. 

I Opplæringsloven § 9A-2 står det: «Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.»