Fraværsreglement

Fraværsføring i «korona-situasjonen», oppdatert 1.09.2020

Det er kommet nye midlertidige retningslinjer for føring av fravær. Her finner du både de midlertidige unntak fra reglene og de ordinære reglene.

Ordinære regler om fravær

Unntak fra de ordinære reglene finner du lengre nede. I videregående skole er det en regel om fraværsgrense:

Regler om fraværsgrense

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntakene i første omgang skal gjelde ut oktober. Departementet vil på bakgrunn av smittesituasjonen vurdere om det er grunn til å videreføre unntakene.

Her er mer informasjon fra utdanningsdirektoratet om fravær og smittevern

Til toppen