Fraværsreglement

Her finner du reglene om fravær og hvordan du håndterer dette i systemet Visma InSchool.

Ordinære regler om fravær

Fravær og årsak varsles samme dag til kontaktlærer, mens årsak til fraværet kan dokumenteres innen et par uker etter fraværet.

Unntak fra de ordinære reglene finner du lengre nede. I videregående skole er det en regel om fraværsgrense:

Regler om fraværsgrense

I Visma InSchool har elever oversikt over fravær, melder fra om fremtidig fravær og kan søke om fratrekk av fravær.

Forklaring til hvordan håndtere fravær i Visma InSchool

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner i «korona-situasjonen»

Fra og med 24.08.2020 og og ut september 2021 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Det tas forbehold om at myndighetene kan endre på dette i løpet av kalenderåret dersom smittesituasjonen endres.

Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntakene skal gjelde frem til sommerferien ut september 2021. 

Her er mer informasjon fra utdanningsdirektoratet om fravær og smittevern

Til toppen