Fraværsreglement

Her finner du reglene om fravær og hvordan du håndterer dette i systemet Visma InSchool.

Ordinære regler om fravær

Fravær og årsak varsles samme dag til kontaktlærer, mens årsak til fraværet kan dokumenteres innen et par uker etter fraværet.

Unntak fra de ordinære reglene finner du lengre nede. I videregående skole er det en regel om fraværsgrense:

Regler om fraværsgrense

I Visma InSchool har elever oversikt over fravær, melder fra om fremtidig fravær og kan søke om fratrekk av fravær.

Forklaring til hvordan håndtere fravær i Visma InSchool

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner i «korona-situasjonen»

Myndighetene har endret unntaket for fraværsgrensen. Unntak fra fraværsgrensen gjelder ut skoleåret 2021/2022, som er ut juni 2022.

Elever som har fravær av helsegrunner vil slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Det tas forbehold om at myndighetene kan endre på dette dersom smittesituasjonen endres.

Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen

Informasjon fra regjeringen om unntak fra fraværsgrense

Elevens plikt til å delta i opplæringen for å få karakter

Elever har etter forskriften ansvar for å bidra til at lærer får vurderingsgrunnlag:

Elever skal møte fram og delta aktivt i opplæringa. Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at lærer ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag. Forskrift til opplæringslova § 3-3.Vurdering i fag

Et unntak fra fraværsregelen vil ikke frata elevenes plikt til å delta i opplæringen. I videregående skole er det heller ingen permisjonsordning som fritar elever fra dette ansvaret.

På utdanningsdirektoratet sine hjemmesider beskrives utdypende forhold rundt standpunktvurdering:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/sluttvurdering/standpunktvurdering/