Søknad om permisjon/ fremtidig fravær

Elevene kan søke om permisjon. Dette gjøres i Visma InSchool (legges inn som fremtidig fravær). Ved planlegging av fremtidig fravær kan det være aktuelt å vite på forhånd om skolen anser fraværet som dokumentert.

Elever kan da bruke dette søknadsskjemaet:

Søknad om forhåndsgodkjenning av dokumentasjon av fravær

Det kan søkes om permisjon for:

  • Dåp, bryllup og begravelse i nære relasjoner.
  • Omsorgsoppgaver, for eksempel for egne barn.
  • Religiøse høytider utenom Den norske kirke, inntil to dager.
  • Hjelpearbeid
  • Arbeid med lovpålagt oppmøte.
  • Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor idrett og kultur.