Kantine

Åpningstiden i kantinen er fra kl. 07.30 - 13.40 hver dag det er elevaktivitet på skolen.

Vi har som målsetting å gi elever og ansatte et sunt og variert tilbud til lave priser.  Det er påsmurt mat, salatbar og variasjon i hvilke varmretter som tilbys. 

Kantinen skal være et møtested for alle som har sitt daglige virke på skolen, og vi vil arbeide for å skape et godt miljø og gode matvaner som vil være med på å fremme læringsutbyttet.

Gratis grøt blir servert som skolefrokost frem til kl. 08.00 hver dag til elever og ansatte.