Skolerute 2019/2020

Randaberg videregående skole
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Planleggingsdager: 14., 15. og 16. august. Skolestart for elevene mandag 19. august. 10
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (7. - 11. oktober) 18
November Planleggingsdag tirsdag 12. november. 20
Desember Siste skoledag for elevene før jul fredag 20. desember. 15
Januar Første skoledag for elevene etter jul fredag 3. januar. Planleggingsdag torsdag 2. januar. 21
Februar Felles planleggingsdag onsdag 12. februar. Vinterferie uke 9 (24. februar – 28. februar) 14
Mars 22
April Påskeferie 6. april - 13. april. 16
Mai Off. høytidsdager fredag 1. og torsdag 21. mai. (22. mai er eksamensdag og vanlig skoledag). 19
Juni Off. høytidsdag mandag 1. juni. Siste skoledag for elevene fredag 19. juni. 14
Sum elevdager: 190
Til toppen