Skolemiljø/inkludering

Mobbing

Vi har nulltoleranse for mobbing og krenkelser. 

Dersom du som elev eller foresatt opplever en mobbesituasjon enten selv eller mot andre, er det viktig at man varsler straks. 

Varslingen kan gå til kontaktlærer, rådgiver, trinnleder, rektor. 

 

 

 

Til toppen