Skolens ledelse og organisering

Ledelsen på Randaberg er sammensatt av rektor og avdelingsledere.

Trond Hoel

Rektor

Tlf. 51 92 30 01/ 95 13 13 25

E-post: trond.hoel@skole.rogfk.no

2 nye avdelingsleder tiltrer i mai 2022

Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag,

og

avdelingsleder Studiespesialisering Vg1  

Odd-Bjørn Lunde

Avdelingsleder Studiespesialisering Vg2

Tlf. 51 92 30 07/ 98 84 66 00

E-post: odd-bjorn.lunde@skole.rogfk.no

Terje Andreassen

Avdelingsleder Studiespesialisering Vg3

Tlf. 51 92 30 06/ 92 03 86 17

E-post: terje.a.andreassen@skole.rogfk.no

Kåre Arvid Bastlid

Avdelingsleder Teknologi- og industrifag og Elektro og datateknologi

Tlf. 51 92 30 09/ 95 79 05 85

E-post: kare.arvid.bastlid@skole.rogfk.no

Marit Breivik Bø

Avdelingsleder Tilpasset opplæring

Tlf. 51 92 30 08/ 99 71 00 24

E-post: marit.breivik.bo@skole.rogfk.no

Stein Arne Pallesen

Administrasjonsleder / avdelingsleder serviceavdelingen. 

Tlf. 51 92 30 16/ 95 02 05 32

E-post: stein.arne.pallesen@skole.rogfk.no

Skolen er organisert i de ulike avdelingene som er beskrevet under hver avdelingsleder.

Finn ansatte

Til toppen