Skolens ledelse og organisering

Ledelsen på Randaberg er sammensatt av rektor og avdelingsledere.

Marit Breivik Bø

Avdelingsleder Tilpasset opplæring/ rektors stedfortreder

Tlf. 51 92 30 08/ 99 71 00 24

E-post: marit.breivik.bo@skole.rogfk.no

Ragnhild Lea Botnehagen

Avdelingsleder Elevtjenesten og Vg1 Studiespesialisering  

Tlf. 51 92 30 02/ 90 50 10 21

E-post: ragnhild.lea.botnehagen@skole.rogfk.no

Odd-Bjørn Lunde

Avdelingsleder Vg2 Studiespesialisering 

Tlf. 51 92 30 07/ 98 84 66 00

E-post: odd-bjorn.lunde@skole.rogfk.no

Terje Andreassen

Avdelingsleder Vg3 Studiespesialisering

Tlf. 51 92 30 06/ 92 03 86 17

E-post: terje.a.andreassen@skole.rogfk.no

Kåre Arvid Bastlid

Avdelingsleder Teknologi- og industrifag 

Tlf. 51 92 30 09/ 95 79 05 85

E-post: kare.arvid.bastlid@skole.rogfk.no

Arild Mæland

Avdelingsleder Elektro & datateknologi og Vg2 Industriteknologi

Tlf. 94 12 89 96

E-post: arild.meland@skole.rogfk.no

Janne-Wenche Rosland

Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag

Tlf. 51 92 30 05/ 92 04 76 71

E-post: janne-wenche.rosland@skole.rogfk.no

   Silje Christine Røgenes

   Administrasjonsleder

   Tlf. 51 92 30 1698 68 06 99

   E-post: silje.christine.rogenes@skole.rogfk.no

Skolen er organisert i de ulike avdelingene som er beskrevet under hver avdelingsleder.

Finn ansatte