Skolens ledelse

Ledelsen på Randaberg er sammensatt av rektor og avdelingsledere.

Marit Steinsland

Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag, Medier og kommunikasjon/ Rektors stedfortreder

Tlf. 51 92 30 02/ 95 99 65 96

E-post: marit.steinsland@skole.rogfk.no

Heidi Mjaaland

Avdelingsleder studiespesialisering Vg1

Tlf. 51 92 30 05/ 99 32 76 00

E-post: heidi.mjaaland@skole.rogfk.no

Odd-Bjørn Lunde

Avdelingsleder Studiespesialisering Vg2

Tlf. 51 92 30 07/ 98 84 66 00

E-post: odd-bjorn.lunde@skole.rogfk.no

Terje Andreassen

Avdelingsleder Studiespesialisering Vg3

Tlf. 51 92 30 06/ 92 03 86 17

E-post: terje.a.andreassen@skole.rogfk.no

Kåre Arvid Bastlid

Avdelingsleder Teknologi og industrifag og elektro

Tlf. 51 92 30 09/ 95 79 05 85

E-post: kare.arvid.bastlid@skole.rogfk.no

Marit Breivik Bø

Avdelingsleder Tilpasset opplæring

Tlf. 51 92 30 08/ 99 71 00 24

E-post: marit.breivik.bo@skole.rogfk.no

Stein Arne Pallesen

Administrasjonsleder

Tlf. 51 92 30 16/ 95 02 05 32

E-post: stein.arne.pallesen@skole.rogfk.no

Til toppen