Parkering

Randaberg vgs oppfordrer elever og ansatte til å gå, sykle eller bruke kollektiv transport. Skolen har flere sykkelstativ foran og bak skolebygget. Det er begrenset med parkeringsplasser på skolen.

Det er et fåtall med gjesteparkeringer på fremsiden av bygget. Ved bruk av gjesteparkering må parkeringslapp hentes i resepsjonen.

For elever er det tilrettelagt for følgende:

  • Sykkelstativ foran og bak skolen
  • Parkering for mopeder / MC bak skolen på stort garasjetak.
  • Parkering for et fåtall ATV ved siden av elevers bilparkering på gruslagt område.
  • Et fåtall biloppstillingsplasser for elever bak garasjebygg ved skolens bakside. Totalt 21 oppmerkede plasser.

Det er lite parkering i området. Alle bes følge lokale parkeringsbestemmelser og vise hensyn til naboer. Skolen har ikke ansvar for å ha parkeringsplasser for elever. Randaberg vgs er likevel en av skolene i Rogaland med flest parkeringsplasser for elever, men det er svært begrenset med antall plasser. Både utrykningskjøretøy og renovasjon skal komme frem på veiene, og politiet utfører aksjoner uten at skolen blir orientert om dette.

Skolen ønsker at elever skal ha en trygg og god vei til skolen, og ønsker at elever skal ha en adferd hvor de ikke får skader, får bøter eller skaper farlige situasjoner. Elever har selv ansvar for hvordan en kommer til skolen og må følge gjeldene reguleringer dersom en bruker kjøretøy. 

  • For elever som blir kjørt av foresatte: Be om å bli satt av på trygt sted som ikke skaper kø og trafikkfarlige situasjoner for buss og andre trafikanter. Gå til skolen den siste delen også når det regner.

Vis hensyn og respekter naboer og felleskap.

Politikerne i Rogaland gjør ulike valg og prioriteringer. Parkeringspolitikken er lagt opp til å begrense bilbruken. Det kan leses mer på fylkets nettsider:

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/veiledning-i-planarbeidet/areal-og-transport/samordnet-areal-og-transportplanlegging/