Rektors hilsen

Velkommen til Randaberg!

Under taket på Randaberg har vi 850 elever og 150 ansatte. Vi har 150 ansatte som hver dag vil støtte deg gjennom læring-undervisning og vurdering.

Gjennom elevundersøkelsen har vi resultater som viser at elevene våre har det bra. Vi har elever som trives med sine lærere. I tillegg har våre elever høy gjennomføringsgrad.

Vi er opptatt av at du skal være trygg og trives på skolen. Du skal bli akseptert som den du er. Gode relasjoner og tilhørighet for alle er grunnmuren for læring. På Randaberg er vi opptatt av din fysiske og psykiske helse, vi er opptatt av deg. Vi mener at du kan bli så god du vil! Men det krever innsats! På Randaberg er elevrådet aktive i forhold til det som skjer på skolen, særlig er det viktig å engasjere elevene i arbeidet mot mobbing. Vi ønsker at alle våre elever skal lykkes

Rektor gleder seg til å samarbeide med sine elever. Sammen med mine ansatte, skal vi gjøre alt for at dere skal trives med det valget dere har tatt ved å starte på Randaberg videregående skole.  Jeg håper at du vil oppleve at vi leverer ut ifra vår visjon: Randaberg videregående skole; Et valg for framtiden.

Hver dag i livet skal det tas mange valg. Skolen er en treningsarena for å ta gode valg for framtiden. En kan lære ulike læringsstrategier og ta daglige framtidsvalg rundt egen læring. Hverdagen består også av digitale valg, sosiale valg og bærekraftige valg.

Vi lærer best sammen med andre, - og når vi er aktive og engasjert i det vi holder på med. For å få gode resultater kreves det innsats av oss som skole, men også av deg som elev. For å lykkes er tilstedeværelse eller minst mulig fravær fra undervisning og praksis viktig. Fravær fører til at dere mister faglig læring og erfaringer fra å delta i arbeidsfellesskap. Fravær er den største trusselen for at dere ikke skal lykkes med dette skoleåret. DERFOR er det at du møter opp på skolen det aller viktigste!

Lærerne kommer til å følge opp fravær fra første dag. Derfor; hold fraværet så lavt som mulig! Innfør null-toleranse for fravær som mål for deg selv. Møt presis til alle undervisningsøkter og til praksis.

Ingen av mine elever skal bli mobbet. Ingen av mine elever skal grue seg til å komme til Randaberg. På Randaberg tenker vi igjennom hvordan og hvor vi snakker til og om hverandre. På Randaberg skal det være utrygt å være mobber.

Derfor er det viktig at du sier ifra hvis det skjer noe med deg, eller du ser at andre blir utsatt for ting de ikke skal. Mine elevers læring skal ikke bli ødelagt av at noen medelever ikke klarer å oppføre seg. Her har alle på Randaberg, elever og ansatte et ansvar. Jeg forventer at du er med. Sammen med blant annet elevrådet ved skolen skal vi jobbe med vårt psykososiale skolemiljø, vi skal minimalisere mobbing og jobbe mot et nullnivå.

Læring er lettere når du har det godt med deg selv - og når du har det bra i fellesskapet med de andre på skolen. Vi har rådgivere og andre ansatte som kan hjelpe og støtte deg om det trengs.

Vi er opptatt av at du skal være trygg og trives på skolen. Du skal bli akseptert som den du er. Gode relasjoner og tilhørighet for alle er grunnmuren for læring.

På Randaberg er vi opptatt av din fysiske og psykiske helse vi er opptatt av deg. Vi mener at du kan bli så god du vil! Men det kreves egeninnsats!

For dette skoleåret ønsker jeg at du

  • Setter deg mål og samarbeider med lærere og medelever om læring.

Jeg ønsker at du deltar aktivt i egen læring, den største jobben er faktisk din- skolens ansatte skal hjelpe deg på veien. Vårt mål er at du skal gjennomføre og bestå opplæringa. Dette krever innsats fra deg, hver eneste dag dette skoleåret. Lærerne vil hjelpe deg med å formulere ambisiøse, men realistiske mål slik at du og alle kan oppleve mestring.  Nødvendig arbeidsinnsats, ja det er deres bidrag.

  • Engasjer deg og delta aktivt for å utvikle godt læringsmiljø i gruppa di og i skolen ellers.

Jeg er opptatt av at du skal lede deg selv på en god måte og samarbeide godt med andre. Du skal lære og utvikle deg som menneske- faglig og sosialt. Dette er kompetanser du trenger og som vil gi deg en god start på videre studier og arbeidskarriere. 

Læring skal gi mening!

På Randaberg har vi et positivt menneskesyn og elevsyn. Vi skal strekke oss lenger for å gi deg det du trenger.

Vi skal lete etter sterke sider hos dere, men dere må selvsagt bidra selv.

På Randaberg er vi stolte av elevene våre, vi er stolte av arbeidsplassen og skolen vår! Vi har høye ambisjoner på vegne av oss selv og dere!!

Vårt viktigste mål er at dere elever skal lykkes!

Rektor Marit Breivik Bø