Spesialundervisning i liten gruppe A-organiseringsform arbeidstrening

Avdelingens organisering og målsetting er rettet mot elever med ulike lærevansker. Et sentralt mål i opplæringstilbudet er å legge til rette for fremtidig arbeid eller dagtilbud og kvalifisere til avgrensede arbeidsoppgaver.

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne fungere mest mulig selvstendig på flest mulig arenaer, samt gi elevene fagkompetanse for å delta i arbeidslivet basert på evner og forutsetninger.

Arbeidstreningen foregår internt på skolen og i ulike eksterne bedrifter.  Det utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP) med utgangspunkt i den enkelte elevs funksjonsnivå og utviklingsmuligheter. Elevens IOP inneholder mål i fellesfag, programfag og sosiale ferdigheter. Opplæringen er en kombinasjon av teori og praksis.

Noen av arbeidsaktivitetene er:

  •  Produksjon til kantine og butikken Godt Gjort
  •  Arbeidspraksis i skolens kantine
  •  Driftsoppgaver i kantineområdet, på personalrommet og i fellesarealet
  •  Butikken «Godt Gjort».
  •  Opplæringsavtaler i VTA-bedrifter
  •  Opplæringsavtaler i ordinære bedrifter

Opplæringen organiseres i basisgrupper med 4-6 elever i hver gruppe. Personalet består av pedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Det er tett samarbeid med foresatte, PPT og andre støttetjenester rundt eleven.

Fullført opplæring kvalifiserer til fremtidig arbeid i en VTA- bedrift (varig, tilrettelagt arbeid), et tilrettelagt arbeid i en ordinær bedrift eller et tilbud på et dagsenter.  

Opplæringstilbudet er et heltidstilbud hvor omfanget er 35 t/u i 38 uker for yrkesfaglige utdanningsprogram og 30 t/u for studiespesialiserende utdanningsprogram.

På Randaberg videregående skole kan du velge mellom utdanningsprogrammene Elektro og datateknologi (EL), Helse og oppvekstfag (HO), Restaurant og matfag (RM), Salg, service og reiseliv (SR), Teknologi og industrifag (TP), Medier og kommunikasjon (MK) eller Studiespesialisering (STUSP).