Informasjon om varselbrev

Varselbrev blir nå sendt digitalt til eleven via digital postkasse.

PC

Dersom elev er under 18 år vil foresatte og få en kopi av varslet i sin digitale postkasse.