Fagvalg - stud.spes. Vg2 og Vg3 programfag - for skoleåret 2023/2024

Her kan du lese om hvilke programfag du kan velge på Randaberg vgs og hvilke kombinasjoner du kan ha. Frist for valg av programfag er 1. mars 2023

På studiespesialisering er det fellesfag og programfag.  

  • Fellesfag = fag som alle elever må ha uansett program på studiespesialisering. 
  • Programfag = fag som den enkelte elev velger selv.

Elever må ha fordypning i minst 2 programfag over to år. Det betyr at minst to av programfagene du velger i Vg2 må videreføres med tilsvarende programfag i Vg3.

  • For Vg2 velger elever 3 programfag + matematikk.
  • For Vg3 velger elever 3 programfag (inklusiv eventuelt matematikk). 

 

  Randaberg vgs har 2 studiespesialiserende programfag-områder:

 

  • Programfag-område for språk, samfunnsfag og økonomi
  • Programfag-område for realfag

Filmer om ulike programfag kan du se her

Fagvalg for programfag gjøres i Visma InSchool. Her velger du også hvilken type fremmedspråk og matematikk du skal ha. Elever som nå går studiespesialisering i Vg1 har følgende valg de må ta til programfag for Vg2. Tabellen under illustrerer det enkelte valg elever må ta for Vg2. Hver "blokk" illustrerer hvert valg. Et valg for hver blokk.

 Valg av programfag for Vg2:

 

    Du skal velge et fag i hver blokk (rad). 

 

*Matematikk teller f.o.m 2021 som fordypning både på realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

Dersom for få elever velger et programfag er det mulig at faget ikke vil bli tilbudt.

Valg av programfag for Vg3:

 

 Du skal velge 3 fag. (velge i 3 av 5 rader). To fag må være gjennomgående (fordypning) fra Vg2 og fra ditt programområde (realfag eller språk, samfunn og økonomi). 

 

*Breddeidrett kan velges som tredje fag hvis du har to fordypninger. Begrenset antall plasser – utvelgelse fra karaktersnitt hvis for mange søkere.

*Spansk III gjennomføres som nettstudium + en time i uka på skolen. Teller som en fordypning på språk, samfunn og økonomi

*Elever som må ha Tysk I+II må velge to gjennomgående fag fra eget programområde

Dersom for få elever velger et programfag er det mulig at faget ikke vil bli tilbudt.

Logg inn på Visma InSchool - fagvalg gjøres der

  • Du bør bruke nettleseren CHROME for å logge deg inn
  • Les veiledning før du gjør fagvalget

Veiledning og innlogging til Visma InSchhol