Visma InSchool - søknad om fritak i fag

Videoen under viser hvordan du søker om fritak i fag. I videoen er det eksempel på å søke om fritak i norsk sidemål. Samme prosedyre gjelder også om du skal:

  • Søke godkjenning av fag du allerede har bestått, men da må du huske å skifte til fanen «Godkjenning av tidligere beståtte fag».
  • søke om fritak for vurdering i kroppsøving og sidemål. Det er forskjell på fritak for opplæring i faget og fritak for vurdering i faget. Pass på at du gjør riktig valg om søknaden gjelder fritak for opplæring eller fritak for vurdering.

NB! Husk å laste opp alle nødvendige vedlegg dersom du skal søke om noe.

 

Tilbake til informasjon om Visma InSchool