Industribygget som nå er skole - den første kombinerte skolen i Rogaland.

 

   

Randaberg videregående skole - Klikk for stort bilde

10.12.82 ble det vedtatt i fylkestinget "å erverve Dreyers industribygg på Grødem i Randaberg". Dette var starten på et spennende ombyggingsprosjekt, og resulterte i en skole utenom det vanlige. Randaberg videregående skole var den første skolen i fylket som ble planlagt og bygget opp som en kombinert skole.

Elever og lærere måtte nytte felles areal og utstyr i en utstrekning som ikke tidligere var blitt praktisert. Forhåpentligvis har dette bidratt til å skape et "utfordrende og fullverdig undervisningsmiljø" slik det stod formulert da arbeidet tok til.

I dag fremstår skolen med en bredde av muligheter. Her finner du noe for deg!