Aktuelt

Randaberg kommune ønsker å tilby elever ved Randaberg videregående vaksinering for dose nr 2. Helsepersonell fra kommunen kommer på skolen 11. november og tilbyr vaksine. Vaksineringen foregår i skolens gymsal og klassene følger oppsatte tider for sin klasse.  

 

Det gjennomføres skolefotografering i skolens nye bibliotek. Klasser får tildelt egne tidspunkt dagene 20. - 23. september. Det blir tatt gruppebilde av klassen og portrettbilde. 

 

Randaberg kommune ønsker å tilby elever ved Randaberg videregående skole vaksinetimer. Det er mulighet for å vaksinere seg etter skoletid i Randaberghallen, men helsepersonell fra kommunen kommer også på skolen 16. september og tilbyr vaksine. Det er regjeringen, etter anbefaling fra FHI, som har bestemt at denne aldersgruppa skal inkluderes i vaksinasjonsprogrammet.

 

Det er satt av datoer for foreldremøter. I dette nyhetsoppslaget vises dato for ulike klasser. Informasjon om klokkeslett og sted på skolen for gjennomføring blir utsendt til klassene og via e-post. Det kan være ulike klokkeslett og sted. Skolen gjør oppmerksom på gjeldene smitteverntiltak. Smittevern må ivaretas i gjennomføring av foreldremøter. 

 

Husk at du trenger datamaskin når du starter på skolen. Fylkestinget har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt.  

Vi ønsker alle velkommen til et nytt skoleår! 

Første skoledag for elevene er mandag 16. august, og under kan du se hvilke klokkeslett ulike elever skal møte.

 

Husk:

  • Dersom du slutter så mister du tilgang til alle filer du har lagret i skyen på elev-brukeren din 30.juni. 
  • Alle bøker må innleveres ved bokinnlevering. Husk å levere alle bøker innen fristen så slipper du å betale erstatning for bøker. Tidspunkt får du fra kontaktlærer.
  • Alle skap må være tømt innen 16.juni. Dette gjelder bokskap plassert rundt på skolen.

  

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer, både eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

For alle klagetyper under er klagefristen 10 dager fra du har fått vite karakteren. Se for øvrig forskriften til opplæringsloven § 5-5

Frist for klage i 2021 er:

  • 17. juni for Vg3 og Påbygg (Karakterer publisert i Visma InSchool 7.juni)
  • 24. juni for Vg1 og Vg2 (Karakterer publisert i Visma InSchool 14.juni)

 

Ordførerne i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes besluttet tirsdag 18.mai, etter råd fra kommuneoverlegene i de respektive kommuner, å sette de videregående skolene fra rødt til gult nivå f.o.m. uke 21.

Det er fridag mandag 24.mai, så i praksis blir det gult nivå fra og med tirsdag 25.mai. 

Situasjonen kan endre seg raskt.

 

     

Sommerskolen er et gratis tilbud til deg som har fått 1 eller IV i ett fag. Sommerskolen 2021 starter torsdag 17. juni med undervisning hele dager og avsluttes med eksamen 30. juni. Klikk på "Info og påmelding" nedenfor for å sjekke hvilket fag du kan ta og hvordan du melder deg opp. 

Påmeldingsfristene er 28. mai (for IV) og 4. juni ( for 1). Du er selv ansvarlig for å melde deg opp!

Info og påmelding

Til toppen